NOGA/Doelstellingen

Bij de oprichting kreeg NOGA een aantal doelstellingen en grondbeginselen mee

I. De vereniging heeft ten doel:

a) in een platform te voorzien voor en het actief steunen van en samenwerken met gereguleerde (online) kansspelaanbieders en andere kansspel gerelateerde stakeholders en de belangen van deze (online) kansspelaanbieders en stakeholders in Nederland te vertegenwoordigen en te behartigen, teneinde een goed gereguleerde, aantrekkelijke, niet-discriminerende en veilige (online) gokmarkt in Nederland te garanderen en om een wettelijk en vergund regime te bevorderen en aan te moedigen;

b) het verstrekken van informatie en inlichtingen over (online) kansspelen en aanverwante onderwerpen zoals bijvoorbeeld verantwoord spelen, spelersveiligheid en integriteit binnen de sport, aan belanghebbende partijen in Nederland en consumenten ten behoeve van de belangen van haar leden, consumenten en de Nederlandse bevolking;

c) hoge integriteitsstandaarden binnen de (online) kansspelsector aan te moedigen, in het belang van haar leden en geassocieerde leden en de Nederlandse volwassen consument en het beschermen en verbeteren van de positie en het imago van de kansspelaanbieders in de (online) kansspelindustrie;

d) het bevorderen van een gezond, eerlijk en toekomstbestendig (online) gokklimaat in Nederland;

e) ervoor zorg dragen dat consumenten verantwoord kunnen kiezen en spelen terwijl zij op adequate wijze worden beschermd, waarbij fraude en problematisch gokken worden voorkomen en gokverslaving direct wordt aangepakt;

f) maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de (online) kansspelindustrie te ondersteunen middels verscheidene maatregelen zoals het ondersteunen van goede doelen, de Nederlandse zorgsector, initiatieven inzake verantwoord spelen en de behandeling van probleemspelers en relevante wetenschappelijke onderzoeken;

g) artikelen, persberichten, folders, en overig drukwerk te publiceren teneinde de branchevereniging en haar activiteiten te promoten;

h) de Nederlandse overheid, de Kansspelautoriteit en andere stakeholders te informeren omtrent de impact van wet- en regelgeving op de (online) kansspelindustrie en diens aanbieders;

i) het behartigen van de gezamenlijke belangen van de leden van de vereniging dan wel de belangen van een specifieke groep van leden, waaronder uitdrukkelijk begrepen het voeren van rechtsgedingen, alsmede het verrichten van al hetgeen wat met het vorenstaande in de meest ruime zin van het woord verband houdt.

II. De vereniging tracht dit te bereiken door:

a) het bieden van een organisatie ten behoeve van de belangenbehartiging van haar leden;

b) het vertegenwoordigen van haar leden en uitvoering geven aan diens opvattingen en zienswijzen en op te treden als de woordvoerder van de (online) kansspelindustrie in Nederland;

c) het op een proactieve wijze contact onderhouden met alle belanghebbenden;

d) het up-to-date, op de hoogte en betrokken houden van de leden;

e) het promoten van een gereguleerde, veilige, eerlijke en gezonde (online) gokmarkt en het vormen van een expertiseforum voor alle belanghebbende partijen en om een wettelijk en vergund regime te bevorderen en aan te moedigen;

f) het bevorderen van het aanbieden van de nieuwste (online) gokproducten aan Nederlandse consumenten;

g) het informeren en aanmoedigen van het publiek tot verantwoord (online) gokken;

h) toonaangevend zijn in de industrie en het aangaan/aanjagen van de discussie over verantwoord (online) gokken;

i) het bestrijden van gokverslaving, deelname door minderjarigen, fraude en witwassen van gelden;

j) het bevorderen van de integriteit in sportweddenschappen;

k) het bevorderen van de hoogste standaarden van transparantie, integriteit en eerlijkheid in de industrie;

l) het verzamelen, publiceren en ter beschikking stellen van informatie, zoals expertstudies en cijfermateriaal en het (inter-)nationaal delen van gegevens, ervaringen en optimale werkmethoden op lokaal gebied met de leden;

m) het bevorderen van goede en eerlijke wet- en regelgeving, beleid en regulerend toezicht;

n) het garanderen van effectieve en eerlijke belastingen;

o) het internationaal verbinden en uitwisselen van informatie en expertise met zusterorganisaties,

p) het in en buiten rechte als (eisende, gevoegde, tussenkomende of gedaagde) partij voeren van procedures alsmede het treffen van conservatoire of spoedeisende maatregelen- en voorzieningen, als ook het treffen van dadingen en schikkingen, zowel ten behoeve van de belangen van de vereniging als die van de leden, en verder het verrichten van al hetgeen wat met het vorenstaande in de meest ruime zin van het woord verband houdt.

III. De vereniging beoogt geen winst.