IBIA,H2 & NOGA: Belangrijke nieuwe studie onthult de optimale aanpak van de regulering van weddenschappen

evaluatie van regelgeving in 20 jurisdicties

onderzoekt het effect van productbeperkingen

bepaalt de economische schade t.g.v. matchfixing

9 juni 2021: De International Betting Integrity Association (IBIA) heeft samen met haar partners, waaronder de Nederlandse Online Gambling Associatie (NOGA), een eerste studie in zijn soort gepubliceerd waarin de regulering van weddenschappen in 20 jurisdicties op zes continenten wordt beoordeeld en waarin een reeks van vergunningensystemen aan bod komt. De studie is uitgevoerd door het toonaangevende mondiale gokgegevens- en informatiebedrijf H2 Gambling Capital (H2), dat de opdracht heeft gekregen om de sterke en zwakke punten van verschillende regelgevingskaders voor weddenschappen over de hele wereld te evalueren. Er is ook gekeken naar de effectiviteit van productrestricties voor weddenschappen en naar de economische schade veroorzaakt door matchfixing voor de gereguleerde goksector wereldwijd. Het resulterende rapport bevat:

– Een ranglijst van jurisdicties aan de hand van vijf kerncriteria: Groot-Brittannië het hoogst, India het laagst;

– Een optimale oplossing voor de markt voor weddenschappen in de vorm van tien regelgevingspijlers;

– Een op feiten gebaseerde beoordeling van het aanbod van weddenschappen en de schade veroorzaakt door matchfixing;

– Belangrijkste bevindingen op basis van gegevens van aanbieders over een totale omzet van 115 miljard euro (137 miljard dollar) aan weddenschappen;

– Beschouwing over het integriteitsrisico: op 99,96% van de markten werden geen corruptieproblemen vastgesteld;

– Uit de gegevensgestuurde evaluatie blijkt dat de gereguleerde sector voor 20,54 miljoen euro (25 miljoen dollar) per jaar schade lijdt als gevolg van matchfixing.

Het onderzoek omvatte gedetailleerde fiscale en integriteitsgegevens van veel van ‘s werelds toonaangevende vergunde aanbieders van weddenschappen, die gezamenlijk bijna 50% van alle commerciële online weddenschappen wereldwijd aangeboden vertegenwoordigen. Deze aanbieders leveren de data aan IBIA, aan ’s werelds grootste op klantenrekeningen gebaseerde integriteitssysteem. De gokbrancheorganisaties BGC, BOS, EGBA, Jdigital en NOGA waren ook als projectpartners bij de studie betrokken.

David Henwood, directeur van H2, zei: “Onze beoordeling van de verschillende reguleringsmodellen die over de hele wereld gebruikt worden, heeft de belangrijkste factoren bepaald die het meest waarschijnlijk een succesvolle en goed gereguleerde gokmarkt zullen opleveren: een onbeperkt aantal vergunningen, concurrerende bruto spelopbrengstenbelasting (GGR), een gevarieerd productaanbod, integriteitsbepalingen en evenwichtige advertentieparameters. Dat inzicht en onze evaluatie van het gokproduct en de integriteit zijn gebaseerd op de meest uitgebreide en gedetailleerde verzameling van marktgegevens die ooit is verzameld. De bevindingen van het rapport zijn dan ook uniek en verhelderend.”  

Khalid Ali, CEO van IBIA, zei: “Dit onderzoek en de resultaten kunnen met recht ongekend worden genoemd. H2 heeft een gedetailleerde studie gedaan naar productgegevens, gerekend over een omzet van $137 miljard, in combinatie met eigen marktgegevens. Het resultaat is een rapport dat een nooit eerder vertoond inzicht biedt in de wereldwijde consumentenvraag, de integriteitsrisico’s en de regelgevingspraktijk. Tegelijkertijd onthult het rapport de kernfactoren voor een succesvol regelgevend kader voor weddenschappen. IBIA hoopt dat deze op feiten gebaseerde bevindingen een bijdrage zullen leveren aan het belangrijke debat over weddenschappen en integriteit.”

Peter-Paul de Goeij, directeur van NOGA, zei: “Dit rapport komt op een zeer belangrijk moment voor de Nederlandse sportweddenschappenmarkt. Voor het eerst in de geschiedenis zal de Nederlandse consument een vrije en ruime keuze hebben in aanbieders van sportweddenschappen. De Nederlandse regelgeving op het gebied van sportweddenschappen is adequaat, maar in sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld bij sommige wedstrijden op de zwarte lijst of het verbod op weddenschappen op corners, vrezen wij dat de beperkingen contra-effectief zullen blijken te zijn. Wij hopen dat beleidsmakers en de toezichthouder baat zullen hebben bij de resultaten van dit onderzoek, zodat gokkers effectief naar het legale aanbod kunnen worden geleid en de sportintegriteit verder wordt versterkt.”

Het Optimum Betting Market rapport en de bijbehorende animatiegrafieken vindt u hier. IBIA publiceert driemaandelijkse rapporten over de integriteitswaarschuwingen die via haar monitoring- en waarschuwingsplatform zijn gemeld en die vindt u hier. U kunt contact opnemen met IBIA via email op info@ibia.bet.

H2 Gambling Capital

H2 – een wereldwijd analistenbedrijf dat in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd – wordt algemeen erkend als de leidende en onafhankelijke autoriteit op het gebied van marktgegevens en inlichtingen over de gokindustrie. De informatie die door H2’s industrie prognosemodel wordt gegenereerd, is de meest geciteerde bron in de sector geworden, onder andere in gepubliceerde bedrijfsrapporten, transactiedocumentatie en notities van analisten aan de verkoopzijde, alsook in de handels-/zakelijke media. De databank omvat meer dan 230 wereldmarkten, circa 2 miljoen datapunten en 5-jaarsprognoses, momenteel tot 2026e. www.h2gc.com

International Betting Integrity Association

De International Betting Integrity Association (IBIA), voorheen bekend onder de naam ESSA, is wereldwijd toonaangevend op het gebied van integriteit voor de gereglementeerde gokindustrie. Haar monitoring- en waarschuwingsplatform is een uiterst effectief anticorruptie-instrument dat verdachte activiteiten op de wedmarkten van haar leden opspoort en meldt. De vereniging heeft langdurige samenwerkingsverbanden voor het delen van informatie met toonaangevende regelgevende instanties op het gebied van sport en kansspelen, om gebruik te maken van haar gegevens en corruptie te vervolgen. Zij vertegenwoordigt de sector op transnationale beleidsdiscussieforums op hoog niveau. www.ibia.bet

Betting and Gaming Council

De Betting and Gaming Council (BGC) uit het Verenigd Koninkrijk is het normeringsorgaan dat de gereglementeerde weddenschaps- en kansspelindustrie vertegenwoordigt, met inbegrip van landgebonden casino’s, bookmakers en online gokaanbieders. De BGC telt bijna 100 leden, waaronder de meeste van ‘s werelds grootste vergunde online gokaanbieders en softwareleveranciers. Zij leveren gereguleerde online gokdiensten aan tientallen miljoenen klanten. www.bettingandgamingcouncil.com

Nederlandse Online Gambling Associatie

De Nederlandse Online Gambling Associatie (NOGA) is de branchevereniging en belangenbehartiger voor online gokbedrijven die inzetten op een veilig, verantwoord en aantrekkelijk online aanbod in Nederland. De NOGA bevordert een constructieve dialoog en werkt in nauwe samenwerking en overleg met de Nederlandse overheid en andere actoren aan een passend wettelijk kader dat voorziet in een open vergunningensysteem waarin de consument wordt beschermd en de integriteit in de markt wordt gewaarborgd. www.no-ga.nl 

Branschföreningen för Onlinespel

De Zweedse brancheorganisatie voor onlinegokken, Branschföreningen för Onlinespel (BOS), vertegenwoordigt meer dan 20 B2C-gokbedrijven en B2B-spelontwikkelaars die op de Zweedse markt actief zijn. Alle gokbedrijven die lid zijn van BOS moeten in het bezit zijn van een Zweedse vergunning. BOS zet zich in voor een gezonde en veilige kansspelmarkt die wordt gekenmerkt door een sterke consumentenbescherming en waar alle gokaanbieders gelijke rechten en verantwoordelijkheden hebben. www.bos.nu

Jdigital

De Spaanse branchevereniging voor online gokken Jdigital is een vereniging zonder winstoogmerk die als hoofddoel heeft veilige en verantwoorde online gokactiviteiten te bevorderen. Jdigital streeft naar een evenwichtige en concurrerende regelgeving, die zorgt voor een open en veilige online markt. De vereniging tracht de belangen van consumenten en gokexploitanten te beschermen en ervoor te zorgen dat exploitanten aan hun verplichtingen voldoen. Jdigital vertegenwoordigt momenteel meer dan 80% van de vergunning houdende online gokaanbieders in Spanje, samen met betalingsplatforms en andere aanverwante bedrijfstakken. www.jdigital.es

European Gaming and Betting Association

De European Gaming and Betting Association (EGBA) is de in Brussel gevestigde brancheorganisatie die de belangrijkste binnen de EU gevestigde, vergunde en gereguleerde aanbieders van onlinegokken en -weddenschappen vertegenwoordigt. EGBA werkt samen met nationale en EU-regelgevingsinstanties en andere belanghebbenden aan een goed gereguleerde en in goede banen geleide online gokmarkt die een hoog niveau van consumentenbescherming biedt en rekening houdt met de realiteit van het internet en de vraag van onlineconsumenten.  www.egba.eu