NOGA en het Zweedse BOS slaan de handen ineen

Amsterdam / Stockholm, 27 oktober 2020

De Nederlandse Online Gambling Associatie (‘NOGA’) en de Zweedse branchevereniging van online gokaanbieders Branschföreningen för Onlinespel (‘BOS’) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. De beide Europese zusterorganisaties geven hiermee nadere invulling aan de al langer bestaande warme banden tussen de twee organisaties. BOS en NOGA zullen nauwer samen gaan werken en onder meer gezamenlijk de kanalisatie en de verantwoorde deelname aan online kansspelen in de beide landen bevorderen. Bovendien zullen zij onderling informatie uitwisselen en lokale best practices met elkaar delen om zo mede een gezonde, betrouwbare en veilige online gokmarkt te helpen opbouwen in de beide landen.

Hoewel de Europese kansspelmarkten vooralsnog niet zijn geharmoniseerd en de afzonderlijke lidstaten het recht hebben hun gokmarkten naar believen te reguleren, staat het buiten kijf dat een uitwisseling van ervaring en informatie tussen de lidstaten onderling, heel goed is. Er is immers tussen de lidstaten maar weinig verschil in het belang van zaken als consumentenbescherming, de bevordering van kanalisatie en de bescherming van de integriteit van de sport. Door samenwerking en uitwisseling kunnen landen leren van elkaars ervaringen en zo ook valkuilen voorkomen.

BOS Secretaris generaal Gustaf Hoffstedt: “Zweden en Nederland delen over het algemeen dezelfde standpunten in EU-aangelegenheden, ongeacht het onderwerp. Het is voor mij geen verrassing dat onze eerste samenwerkingsovereenkomst met een andere landelijke branchevereniging, er een met onze Nederlandse collega is. We staan ​​allebei voor een hoog niveau van klantenbescherming in elk aspect van gokken. We delen ook een sterk geloof in de Europese samenwerking en steunen vrijhandel op gelijke voorwaarden. Protectionisme en monopolies zijn niet de toekomst voor de gokindustrie. De toekomst ligt in open vergunningstelsels.

NOGA directeur Peter-Paul de Goeij: “NOGA is heel blij met deze officiële bekrachtiging van de samenwerking. Zweden ging Nederland al voor in de regulering van de online gokmarkt in de afgelopen twee jaar. Wij kunnen veel leren van de ervaringen die BOS hierbij heeft opgedaan. Overigens was het contact met BOS en andere Europese zusterorganisaties al goed en constructief maar met deze formalisering hopen wij die Europese samenwerking tussen brancheorganisaties nog eens verder aan te jagen.