Reactie NOGA Uitspraak Loterijvergunningen

Amsterdam, 10 maart 2021. NOGA heeft kennisgenomen van de uitspraak de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling). Helaas heeft de Afdeling onvoldoende bezwaren gezien in het besluit van de Kansspelautoriteit van september 2019, waarin het opnieuw onderhands de tenaamstelling van de vergunningen van Lotto en Staatsloterij wijzigde.

De Afdeling oordeelde in maart 2019 nog, dat de Kansspelautoriteit de tenaamstelling van de vergunning van de loterijaanbieders niet zomaar mocht wijzigen en dat zij had moeten beoordelen of de wijziging van de tenaamstelling aan de voorwaarden van het Europees recht voldeed. NOGA betreurt dat de Afdeling in haar oordeel over het nieuwe besluit van de Kansspelautoriteit tot de slotsom is gekomen dat de wijziging van de tenaamstelling van de vergunningen voor de loterijen dit maal niet indruist tegen het Europese recht.

NOGA onderstreept bij gelegenheid nog eens het belang van een gelijk speelveld tussen alle aanbieders, juist ook op de kansspelmarkt die, tot aan de verhoopte openstelling per 1 april aanstaande, vooral gedomineerd wordt door monopolies.

NOGA roept alle betrokkenen op om nu gezamenlijk en in vertrouwen zorg te dragen voor een gezond, veilig en aantrekkelijk kansspelklimaat in Nederland; een kansspelmarkt waarbinnen de consument een werkelijk veilige en betrouwbare keuze heeft.