Zelfregulering

Zelfregulering is het proces waarbij leden van een industrie, handel of sector van de economie toezicht houden op hun eigen naleving van wettelijke, ethische of veiligheidsnormen, in plaats van dat een externe, onafhankelijke instantie zoals een derde partij of een overheidsregelgever toezicht houdt en handhaving van die normen. In Nederland is de gedragscode kansspelreclame een voorbeeld van een goed werkende zelfregulering.

Zelfregulering staat of valt met echte naleving, transparantie en verantwoord gedrag van alle aangesloten partijen. NOGA kan worden aangesproken op de codes of gedragingen waaraan zij zich heeft gecommitteerd.

NOGA ziet een morele plicht voor kansspelaanbieders om vrijwillig verder te gaan dan wet- en regelgeving vereist en om consumentenbescherming echt centraal te stellen in al hun handelen. NOGA zet zich in voor zelfregulering en, uiteraard, het ethische en verantwoordelijke gedrag van kansspelaanbieders.

Reclamecode kansspelen

Gedrags- en reclamecode kansspelen

Europese gedragscode voor gegevensbescherming in online kansspelen (Engelse tekst)

Europese gedragscode met betrekking tot verantwoordelijke reclame voor online kansspelen (Engelse tekst)

ABC van online kansspelen

In deze ABC-lijst van online gokken vindt u de meest gebruikte woorden, uitdrukkingen...

Rapporten en Publicaties

In dit gedeelte van onze database vindt u een historische lijst van alle...

Wet- en regelgeving

Via de NOGA website is de thans geldende wet- en regelgeving die van...